Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201126231 nr. 21

26 231 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

In aanvulling op de openbare rapportage over de resultaten van het compensatiebeleid over 2009 en 2010 (Kamerstuk 26 231, nr. 20) deel ik u hierbij mede dat ik de als (bedrijfs-)vertrouwelijk geclassificeerde rapportage over 2009 en 2010, met informatie over individuele compensatieovereenkomsten, ter vertrouwelijke inzage aan uw Kamer zend1. Deze informatie sluit aan bij mijn rapportage over het jaar 2007 en 2008 inzake hetzelfde onderwerp, die u is toegestuurd op 30 juni 2009 (Kamerstuk 26 231, nr. 17).

De eerste bijlage betreft de lijst met kwantitatieve gegevens over alle in 2009 en 2010 lopende compensatieovereenkomsten en de overeenkomsten die in genoemde jaren zijn ingevuld. In de tweede bijlage vindt u in paragraaf 1 voor de laatste maal, zoals afgesproken in 1995, informatie over de invulling van de compensatie gerelateerd aan de aanschaf van de Apache-helikopter (Klu 25 in de lijst). Dit programma is inmiddels geheel ingevuld. In paragraaf 2 zijn voorbeelden gegeven van activiteiten waarmee in 2009 en 2010 de compensatieverplichtingen zijn ingevuld.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.