Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026150 nr. 185

26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2020

Bij brief van 4 december 2019 verzocht de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij, een kabinetsreactie op de eerste rapportage van de VN speciaal rapporteur racisme aan uw Kamer te doen toekomen vóór het algemeen overleg discriminatie plaatsvindt, dat is gepland op 13 februari 2020.

De speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, mevrouw E. Tendayi Achiume, bracht van 30 september tot en met 7 oktober 2019 een bezoek aan Nederland en heeft bij die gelegenheid een breed scala van betrokkenen gesproken, zowel buiten als binnen de overheid. Zoals gebruikelijk heeft de speciaal rapporteur bij haar vertrek een «End of Mission Statement» gegeven, waarin zij haar voorlopige bevindingen en voorlopige aanbevelingen met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden heeft gedeeld. De speciaal rapporteur stelt nu haar rapport met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden op, dat zal worden besproken tijdens de 44e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, die van 15 juni tot en met 3 juli 2020 te Genève plaatsvindt. Het kabinet zal uw Kamer vervolgens zijn reactie op het rapport doen toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops