Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226150 nr. 116

26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2012

In antwoord op de brief van griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer van 4 juni 2012 kan ik u het volgende berichten.

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer constateert terecht dat het niet mogelijk is de gebruikelijke Richtlijnenbrief op te stellen voorafgaand aan een AO AVVN begin juli. Er is namelijk nog te veel onduidelijkheid over de agenda van de 67e AVVN. Daarnaast is het proces om de EU prioriteiten vast te stellen nog niet afgerond.

Wij zullen daarom conform het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer uiterlijk 29 juni een brief sturen waarin op hoofdlijnen de Nederlandse inzet wordt weergegeven voor de 67e AVVN.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen