Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926138 nr. 12

26 138
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten

nr. 12
MOTIE VAN HET LID GISKES C.S.

Voorgesteld 31 augustus 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de afgifte van nieuwe kentekenplaten op 300 plaatsen is voorzien;

overwegende, dat dit tot aanzienlijke af te leggen afstanden voor de afnemers kan leiden;

verzoekt de regering op korte termijn inzicht te verschaffen in de geografische spreiding van de afgiftepunten, te onderzoeken of de afgifte klantvriendelijker te organiseren is en de Kamer daarover zo snel mogelijk te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Giskes

Van Heemst

Niederer