Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926138 nr. 11

26 138
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten

nr. 11
MOTIE VAN HET LID NIEDERER C.S.

Voorgesteld 31 augustus 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het probleem van de katvangers ernstig en hardnekkig is;

overwegende, dat hiertegen zo snel mogelijk dient te worden opgetreden;

verzoekt de regering op zo kort mogelijke termijn een plan van aanpak op te stellen, de te ondernemen activiteiten te voorzien van een tijdschema en de Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang en de geboekte resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Niederer

Van Heemst

Giskes