Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926138 nr. 10

26 138
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten

nr. 10
MOTIE VAN HET LID EURLINGS

Voorgesteld 31 augustus 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een online-datasysteem voor kentekengegevens onontbeerlijk is voor het voorkomen van fraude en onnodige bureaucratie;

voorts overwegende, dat een online-datasysteem noodzakelijk is voor de onderlinge gegevensuitwisseling tussen fabrikanten van kentekenplaten;

constaterende, dat de redenen om geen online-datasysteem in te voeren onvoldoende overtuigen;

roept de regering op alsnog over te gaan tot de ontwikkeling van een online-datasysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eurlings