Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199826108 nr. 4

26 108
Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 24 augustus 1998

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, artikel 8, tweede lid, moet «ter beschikking stelling» worden vervangen door: terbeschikkingstelling.