Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026016 nr. 11

26 016
Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA

Ontvangen 16 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 65, eerste lid, wordt na «namens de directeur» ingevoegd: of de selectiefunctionaris.

Toelichting

Gelet op de ingrijpende bevoegdheden van de selectiefunctionaris, onder andere neergelegd in artikel 40 lid 2, dient het voor de jeugdige ook mogelijk te zijn bij de beklagcommissie zijn beklag te doen over de selectiefunctionaris. Omdat deze niet in een hiërarchische verhouding staat ten opzichte van de directeur, is hier sprake van een leemte in de wet.

Halsema