Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026016 nr. 10

26 016
Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA

Ontvangen 16 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door een punt.

B. Onderdeel c vervalt.

C. Onderdeel d vervalt.

Toelichting

Niet valt in te zien waarom in deze wet meer gronden voor beperking moeten zijn opgenomen dan in de Penitentiaire beginselenwet en in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In het kader van de afstemming tussen deze wetten is deze uitbreiding niet wenselijk. De grond «het doel van de vrijheidsbeneming» biedt op zich voldoende mogelijkheid voor beperking in het belang van de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling en de uitvoering van het verblijfs- of behandelplan.

Halsema