Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925947 nr. 16

25 947
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld

nr. 16
MOTIE VAN HET LID HAMER C.S.

Voorgesteld 20 januari 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat experimenten worden gestart met verschillende vormen van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld, en dat bij deze experimenten goede begeleiding en controle nodig is om de toegankelijkheid van de opleidingen te waarborgen;

van oordeel, dat de rol van de begeleidingscommissie in het huidige wetsvoorstel nog uitwerking behoeft,

verzoekt de regering tot het instellen van een begeleidingscommissie bij de experimenten met vormen van selectie met als taakopdracht:

– het initiëren van diverse experimenten en het bewerkstelligen dat zoveel mogelijk instellingen deelnemen aan de experimenten;

– het opzetten van een monitor-systeem en het observeren van de experimenten;

– het controleren dat bij deze experimenten geen ongewenste uitsluitingsmechanismen plaats vinden;

– het op basis van een evaluatie over diverse experimenten conclusies trekken over de doeltreffendheid van de verschillende selectiemethoden, zodat een definitief systeem van selectie voor de betreffende opleidingen kan worden gekozen;

verzoekt de regering tevens om deze commissie ten minste te laten bestaan uit een vertegenwoordiging van de instellingen, de studentenorganisaties en onafhankelijke leden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Rabbae

Lambrechts

Wijn