Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925947 nr. 13

25 947
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld

nr. 13
AMENDEMENT VAN DE LEDEN HAMER EN LAMBRECHTS

Ontvangen 20 januari 1999

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel G, wordt in artikel 7.57e na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt:

3. Tot de bijzondere kwalificaties, bedoeld in het eerste en tweede lid, behoren niet de behaalde eindexamencijfers.

Toelichting

Dit amendement dient er toe dat eindexamencijfers geen rol spelen bij decentrale toelating. Deze wegen al genoeg mee in de directe toelating en het restant gewogen loting.

Hamer

Lambrechts