Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925947 nr. 10

25 947
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VAN BOMMEL

Ontvangen 20 januari 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel G, wordt in artikel 7.57b, eerste lid, de zinsnede «het behaalde gemiddelde eindexamencijfer» vervangen door: het behaalde gemiddelde cijfer bij het centraal examen.

Toelichting

Omdat het schoolonderzoek qua inhoud en zwaarte per school verschilt, is het objectiever om bij de indeling in cijferklassen uit te gaan van de resultaten bij het centraal examen.

Van Bommel