25 928
Navo helikopterproject NH-90

nr. 39
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 januari 2010

Heden heb ik u aangeboden de negende jaarrapportage over het helikopterproject NH-90 (Kamerstuk 25 928, nr. 38).

In de bijlagen bied ik u de financiële informatie aan van het Project NH-90. De gegevens in de gevoegde bijlagen zijn als commercieel vertrouwelijk aangemerkt.1

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries


XNoot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven