Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825900 nr. 15

25 900
Wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID BIJLEVELD-SCHOUTEN

Ontvangen 14 april 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel O, punt 1, wordt toegevoegd: Tevens wordt in dit onderdeel «30% van het netto-minimumloon» vervangen door: 30% van het bruto-minimumloon.

Toelichting

De bodemuitkering van voormalig AWW-ers wordt gekoppeld aan het bruto-minimumloon in plaats van het netto-minimumloon om te voorkomen dat bij andere inkomsten de uitkering feitelijk minder dan 30% van het minimumloon bedraagt.

Bijleveld-Schouten