Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825900 nr. 12

25 900
Wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID BIJLEVELD-SCHOUTEN C.S.

Ontvangen 14 april 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel O, wordt als volgt gewijzigd:

I

Punt 1 komt als volgt te luiden:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel b. In onderdeel c vervalt de zinsnede «voor personen geboren voor 1 januari 1941».

II

Na punt 1 wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende:

1a. In het tweede lid wordt de zinsnede «geheel of mede bestaat uit inkomen uit arbeid en dat inkomen» vervangen door: geheel of mede bestaat uit inkomen uit arbeid of een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten en dat inkomen.

III

In punt 2 vervalt de zinsnede «, waarop in mindering wordt gebracht een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b».

IV

In punt 4 vervalt in het negende lid de zinsnede «, waarop in mindering wordt gebracht een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b».

Toelichting

Dit amendement beoogt de vrijlatingsregeling voor inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering te verbeteren voor personen die voor 1 juli 1996 nabestaande zijn geworden. Voor deze inkomsten geldt ingevolge dit amendement dezelfde vrijlatingsregeling als voor inkomsten uit arbeid, te weten 50% van het bruto-minimumloon plus een derde gedeelte van het meerdere.

Bijleveld-Schouten

Rosenmöller

Van Dijke

Van der Vlies

Van Middelkoop

Marijnissen

R. A. Meyer