25 891 (R 1609)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

nr. 13
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 februari 2000

Het voorstel van Rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel Ib wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel B, onder 2, vervalt de laatste zin van artikel 5b, onderdeel b, van de Wet conflictenrecht namen.

2. In onderdeel C wordt aan het voorgestelde artikel 5c van de Wet conflictenrecht namen na de eerste zin de volgende zin toegevoegd:

In het geval, bedoeld in artikel 5b, onder b, wordt de verklaring houdende naamskeuze afgelegd ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de optie voor het Nederlanderschap in ontvangst wordt genomen.

Toelichting

De voorgestelde wijzigingen in artikel IB zijn van puur technische aard en hangen samen met het voornemen om de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap door optie na erkenning of wettiging zonder erkenning van een niet-Nederlands kind niet neer te leggen in een akte van de burgerlijke stand, maar in een ander openbaar geschrift. De naamskeuze dient echter, evenals naamskeuzen in alle andere gevallen, in een akte van de burgerlijke stand te worden neergelegd. In de rijks-algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van het onderhavige voorstel van rijkswet zal worden bepaald waar de optieverklaring zal kunnen worden afgelegd. Wenst men ter gelegenheid van de optie een naamskeuze te doen, dan dient dit in dezelfde gemeente te geschieden. Dit wordt thans in artikel 5c van de Wet conflictenrecht namen geëxpliciteerd.

De Staatssecretaris van Justitie,

M. J. Cohen

Naar boven