Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201825883 nr. 303

25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 303 MOTIE VAN HET LID ARISSEN C.S.

Voorgesteld 21 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de effecten van chemische stoffen op het menselijk lichaam zich vaak pas na decennia openbaren;

constaterende dat chemiebedrijven bedrijfsdocumenten met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen en onderzoeken over de eventuele schadelijkheid niet goed bewaren;

overwegende dat bij misstanden een volwaardig feitenonderzoek belangrijk is;

verzoekt de regering om, chemiebedrijven te verplichten alle bedrijfsdocumenten met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen en onderzoeken over de eventuele schadelijkheid van chemische stoffen voor de volksgezondheid en het milieu blijvend te bewaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen

Laçin

Kröger

Van Brenk