25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2014

De Inspectie SZW heeft in 2013 een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de onafhankelijkheid van liftkeurders in relatie tot grote contracten. Ik doe u hierbij de rapportage toekomen1.

Aanleiding voor het vervolgonderzoek is mijn toezegging in het Algemeen Overleg van 28 november 2012 (Kamerstuk 25 883, nr. 216) en de eerdere toezegging van de Staatssecretaris van SZW in het Algemeen Overleg van 7 maart 2012 (Kamerstuk 25 883, nr. 208) om in 2013 opnieuw de onafhankelijkheid van liftkeurders te onderzoeken.

De Inspectie SZW oordeelt dat grootschalige contractering in de praktijk geen risico’s met zich mee brengt voor de onafhankelijkheid bij de keuring van liften. De Inspectie SZW merkt wel op dat de liftkeurders beter moeten borgen dat bij een liftkeuring alle toetspunten aan de orde komen. Verder constateert de Inspectie SZW dat bij twee liftkeurders sprake is van een hogere ervaren tijdsdruk op de keuring dan bij de andere liftkeurders. De Inspectie SZW zal erop toezien dat de liftkeurders aan deze punten aandacht besteden en dat zij passende maatregelen nemen.

De inspectieresultaten zijn geen aanleiding om liftkeurders het aangaan van grote contracten te verbieden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven