25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 225 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 november 2013

De vakbond CNV heeft de Inspectie SZW gevraagd een onderzoek in te stellen naar de arbeidsomstandigheden bij Aldi. Zij verzocht daarbij specifiek aandacht voor de risico’s voor de werknemers met betrekking tot fysieke belasting, de werkdruk en de omgangsvormen (intimidatie).

Op 23 mei 2013 heb ik u, desgevraagd, toegezegd u op de hoogte te stellen van de resultaten van het onderzoek van de Inspectie SZW. Ik heb deze toezegging recent herhaald bij de beantwoording van de Kamervragen die de heer Heerma mij op 21 oktober 2013 stelde. Nu het onderzoek is afgerond, informeer ik u over de resultaten.

Op de drie genoemde onderzoekspunten voldeed Aldi niet aan de arbeidsomstandighedenregelgeving. De Inspectie SZW heeft op basis hiervan handhavend opgetreden. Zij heeft geëist dat de directie de nadere maatregelen neemt om een eind te maken aan de overtredingen.

De directie van Aldi heeft aangegeven de arbeidsomstandigheden conform de eis te verbeteren. De Inspectie SZW zal de naleving van de eis controleren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven