25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2012

Hierbij zend ik u op verzoek van de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een afschrift van mijn brief aan FNV Bondgenoten in antwoord op de brieven van 20 april en 24 juli 2012 1).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven