25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 201 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat alle 84 000 liften in Nederland eens in de anderhalf jaar gekeurd moeten worden en dat het aantal liften de komende jaren sterk zal stijgen;

overwegende, dat jaarlijks vele honderden mensen gewond raken bij ongelukken met liften;

constaterende, dat liftkeurders steeds vaker economisch afhankelijk worden van liftonderhoudsbedrijven, waardoor de onafhankelijkheid van de liftkeurder in het geding is en onveilige situaties toenemen;

verzoekt de regering de veiligheid van liften nu en in de toekomst te waarborgen door de periodieke keuring in opdracht van onderhoudsbedrijven niet langer toe te staan en uitsluitend de eigenaar van de lift opdrachtgever voor de keuring te laten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Van den Besselaar

Naar boven