Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925879 nr. 18

25 879
Arbeidsomstandighedenwet 1998

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID MIDDEL

Ontvangen 6 oktober 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 12, tweede lid, wordt vervangen door:

2. De werkgever zendt aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, aan de belanghebbende werknemers afschrift van de inventarisatie en evaluatie als bedoeld in artikel 5.

II

Aan artikel 13 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

7. Een afschrift van een advies als bedoeld in het derde lid, wordt gezonden aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt een afschrift van een advies zo spoedig mogelijk door de werkgever gezonden aan de belanghebbende werknemers.

Toelichting

Dit amendement verplicht de arbodiensten hun schriftelijke adviezen aan de werkgever in afschift aan de medezeggenschapsorganen te zenden.

Middel