Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925879 nr. 17

25 879
Arbeidsomstandighedenwet 1998

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID MIDDEL

Ontvangen 6 oktober 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 5, derde lid, wordt vervangen door:

3. De inventarisatie en evaluatie wordt jaarlijks uitgevoerd. Zij wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe jaarlijks een ri&e uit te voeren. Eventuele noodzakelijke tussentijdse aanpassing blijft mogelijk.

Middel