Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925879 nr. 16

25 879
Arbeidsomstandighedenwet 1998

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID MIDDEL

Ontvangen 6 oktober 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. Onder arbeidsomstandighedenbeleid als bedoeld in het eerste lid wordt tevens verstaan het bevorderen van het welzijn bij de arbeid voor zover tot bevordering daarvan in het eerste lid, onder c en d, verplichtingen zijn gesteld.

Toelichting

Dit amendement beoogt het begrip welzijn te herintroduceren, waarvan de implementatie indertijd bij de introductie van de Arbowet is gegeven.

Middel