Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925879 nr. 13

25 879
Arbeidsomstandighedenwet 1998

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID STROEKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 1 oktober 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. De werkgever voert omtrent het arbeidsomstandighedenbeleid vooraf overleg met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers.

Toelichting

Het is goed om het overlegrecht in de wet vast te leggen, juist ook voor werknemers bij ondernemingen waar geen ondernemingsraad bestaat.

Stroeken