Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925879 nr. 12

25 879
Arbeidsomstandighedenwet 1998

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID STROEKEN

Ontvangen 28 september 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 26, vijfde lid, wordt na «11,» ingevoegd: 12, tweede lid, derde lid, en vijfde lid, eerste volzin,.

II

In artikel 32, eerste lid, wordt na «11,» ingevoegd: 12, tweede lid, derde lid, en vijfde lid, eerste volzin,.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de bepalingen over samenwerking en informatieplicht bestuursrechtelijk te handhaven en te sanctioneren.

Stroeken