Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925879 nr. 11

25 879
Arbeidsomstandighedenwet 1998

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID STROEKEN

Ontvangen 28 september 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 15, tweede lid, onderdeel b, wordt na «artikelen» ingevoegd: 3, 4,.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe in de wet een grondslag te bieden voor het stellen van nadere regels met betrekking tot de artikelen 3 en 4. Genoemde artikelen betreffen o.a. de onderwerpen werkdruk, stress, kwaliteit van de arbeid, seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Stroeken