Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925871 nr. 16

25 871
Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID RABBAE

Ontvangen 22 september 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 18a, derde lid, de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

II

In artikel I, onderdeel R, wordt in punt 3 de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

III

In artikel II, onderdeel B, wordt in artikel 9a, derde lid, de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

IV

In artikel II, onderdeel C, wordt in punt 3 de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

V

In artikel III, onderdeel B, wordt in artikel 18, derde lid, de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

VI

In artikel III, onderdeel D, wordt in artikel 138a, derde lid, de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

VII

In artikel III, onderdeel E, wordt in punt 3 de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

VIII

In artikel IV wordt in artikel 7.1.4, derde lid, de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

IX

In artikel V, onderdeel A, wordt in artikel 1.4, derde lid, de zinsnede «en de school waarbij de leerling is ingeschreven» vervangen door: , de school waarbij de leerling is ingeschreven en de ouders van deze leerling.

Toelichting

Dit amendement dient ertoe om ook de rol van de ouders te verstevigen in het overleg tussen thuisschool en SBD of educatieve voorziening over de ondersteuning voor de zieke leerling.

Rabbae