Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925871 nr. 13

25 871
Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROSS-VAN DORP

Ontvangen 18 september 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel V, onderdeel C, wordt «1999» telkens vervangen door: 2000.

II

In artikel V, onderdeel D, wordt «1999» telkens vervangen door: 2000.

III

In artikel VI wordt «1999» vervangen door: 2000.

IV

In artikel VII wordt «1999» telkens vervangen door: 2000.

V

In artikel VIII wordt «1999» telkens vervangen door: 2000.

VI

In artikel IX, eerste lid, wordt «de periode van 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2003» vervangen door: de periode van 1 augustus 2000 tot 1 augustus 2004.

VII

In artikel XII wordt «1999» vervangen door: 2000.

VIII

In artikel XIV wordt «1999» vervangen door: 2000.

Toelichting

Dit amendement beoogt de inwerkingtreding van de wet een jaar uit te stellen.

Ross-van Dorp