Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925871 nr. 12

25 871
Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROSS-VAN DORP

Ontvangen 18 september 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 18a een lid toegevoegd, luidende:

3. Het bevoegd gezag van een school voert binnen drie weken na de ziekmelding overleg met de educatieve voorziening of schoolbegeleidingsdienst over de aard van de ondersteuning.

II

In artikel II, onderdeel B, wordt aan artikel 9a een lid toegevoegd, luidende:

3. Het bevoegd gezag van een school voert binnen drie weken na de ziekmelding overleg met de educatieve voorziening of schoolbegeleidingsdienst over de aard van de ondersteuning.

III

In artikel III, onderdeel B, wordt aan artikel 18 een lid toegevoegd, luidende:

3. Het bevoegd gezag van een school voert binnen drie weken na de ziekmelding overleg met de educatieve voorziening of schoolbegeleidingsdienst over de aard van de ondersteuning.

IV

In artikel III, onderdeel D, wordt aan artikel 138a een lid toegevoegd, luidende:

3. Het bevoegd gezag van een school voert binnen drie weken na de ziekmelding overleg met de educatieve voorziening of schoolbegeleidingsdienst over de aard van de ondersteuning.

V

In artikel IV wordt aan artikel 7.1.4 een lid toegevoegd, luidende:

3. Het bevoegd gezag van een school voert binnen drie weken na de ziekmelding overleg met de educatieve voorziening of schoolbegeleidingsdienst over de aard van de ondersteuning.

VI

Artikel V, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

A

De aanhef van punt 2 komt als volgt te luiden:

2. Toegevoegd worden een tweede, derde en vierde lid, luidend:.

B

Na het derde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend:

4. Het bevoegd gezag van een school voert binnen drie weken na de opneming van de leerling in het academisch ziekenhuis overleg met de educatieve voorziening van het academisch ziekenhuis over de aard van de ondersteuning.

Toelichting

De verantwoordelijkheid en daardoor ook het initiatief van de begeleiding ligt bij de thuisschool. Om voor alle betrokkenen duidelijkheid in het begeleidingstraject te scheppen is het van belang een beginpunt van overleg vast te leggen.

Ross-van Dorp