Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925871 nr. 11

25 871
Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID ROSS-VAN DORP

Ontvangen 18 september 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IX, eerste lid, vervalt de zinsnede: voor de periode van 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2003.

Toelichting

Dit amendement voorziet er in de specifieke uitkering aan de gemeente ter tegemoetkoming in de kosten van ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen ook na 2003 in stand te houden.

Ross-van Dorp