25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 143 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 30 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de besteding van geld en middelen;

verzoekt de regering om, bij de afweging van deze keuzes, bij de inzet van de Inspectie SZW veiligheid nadrukkelijk extra aandacht te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Naar boven