25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN VOORTMAN

Voorgesteld 30 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, binnen de bestaande beleidscyclus van de Inspectie SZW een voorstel aan de Kamer te zenden teneinde invulling te geven aan het handhaven van de verplichtingen die volgen uit de Arbowet waaronder het hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), een individueel blootstellingsregister en arbeidsgerelateerde gezondheidsdossiers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Voortman

Naar boven