Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725834 nr. 122

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het vervangen van asbestdaken voor veel eigenaren een te grote financiële belasting vormt;

constaterende dat de subsidieregeling in 2016 tussentijds verhoogd werd om aan de vraag te kunnen voldoen;

van mening dat gestuurd moet worden op voltooiing in 2024;

verzoekt de regering, het budget van de regeling asbestsanering mee te laten groeien met de vraag, zodat alle aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria kunnen worden gehonoreerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling