Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199925834 nr. 12

25 834
Problematiek rondom asbest

nr. 12
MOTIE VAN HET LID DE WIT

Voorgesteld 29 april 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding voor asbestslachtoffers niet alleen dient mee te wegen de maatschappelijke erkenning voor het hen aangedane leed, maar ook de nalatigheid van de staat waar het betreft de invoering van een algeheel asbestverbod;

overwegende, dat de financiële vergoeding voor asbestslachtoffers op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers sterk afwijkt van die welke mogelijk is op grond van de regeling van het Instituut Asbestslachtoffers;

van mening, dat er op die manier een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen de asbestslachtoffers;

verzoekt de regering de vergoeding op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers op te trekken naar f 90 000–,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit