Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201325764 nr. 70

25 764 Reisdocumenten

Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2013

Tijdens het Algemeen Overleg Toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur van 10 april 20131 is onder meer de campagne dat mensen voorzichtig moeten zijn met het verstrekken van kopieën van hun identiteitsbewijs ter sprake gekomen. In reactie op een vraag van het lid Van Toorenburg (CDA) heb ik toen gemeld dat op het nieuw in te voeren model van de Nederlandse identiteitskaart het burgerservicenummer op de achterkant van de kaart zal worden vermeld. Ik heb vervolgens toegezegd na te zullen gaan of in het nieuwe model het mogelijk zou zijn het burgerservicenummer ook op de achterkant van de houderpagina (dat is de pagina waar onder meer de foto is weergegeven) van het paspoort te vermelden.

Omdat Nederlanders soms wettelijke verplicht zijn hun burgerservicenummer te overleggen, wordt dit nummer op het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart vermeld. Zoals bekend, zijn het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart op grond van de Wet op de identificatieplicht officiële identiteitsdocumenten. Naast dat het burgerservicenummer als zelfstandig gegeven op de houderpagina wordt vermeld, is het nummer ook op genomen in de machineleesbare zone onder aan de houderpagina en opgeslagen in de chip in het document. Instanties die op grond van de wet verplicht zijn iemands burgerservicenummer te registreren en dit overnemen uit het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart, worden hiermee in staat gesteld het burgerservicenummer op twee verschillende manieren geautomatiseerd te verwerken. Het geautomatiseerd verwerken van het nummer is minder foutgevoelig en tijdrovend dan handmatige invoer. Fouten bij het registreren van het burgerservicenummer kunnen vervelende gevolgen hebben die beter waren te voorkomen voor burgers en overheid.

Het blijkt mogelijk om het burgerservicenummer niet meer op de houderpagina zelf, bij de overige persoonsgegevens te vermelden, maar aan de ommezijde ervan. Ik heb besloten hier toe over te gaan.

Met oog op het geautomatiseerd kunnen verwerken van het burgerservicenummer, blijft het nummer in de chip opgenomen en in de machineleesbare zone op de voorkant van de houderpagina van het paspoort vermeld. Zou het nummer nu niet meer in de machineleesbare zone worden vermeld, dan kunnen instanties zoals de politie, die het burgerservicenummer nu geautomatiseerd verwerken door het uitlezen van de machineleesbare zone dat niet langer doen. Dat vind ik ongewenst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Kamerstuk 26 643, 279