25 764 Reisdocumenten

Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 62

Voorgesteld 12 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Morpho BV, onderdeel van de Franse Safran Group, de producent is van de Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten en beschikt over een databank met biometrische gegevens van Nederlanders;

constaterende dat het niet is uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten jurisdictie hebben tot het vorderen van persoonsgegevens uit de databank van Morpho BV;

overwegende dat dit slechts een voorbeeld is van een breder probleem van extraterritoriale werking van wetten van derde landen;

constaterende dat ook in het Europees Parlement dit probleem al eerder is aangekaart bij de Europese Commissie;

overwegende dat dit niet een probleem is van een individuele lidstaat en of particulier bedrijf, maar een probleem is tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse regering;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een Europese oplossing, zodat EU-wetten op EU-grondgebied niet ondergeschikt worden gemaakt aan wetten van derde landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Raak

Heijnen

Hennis-Plasschaert

Naar boven