25 764 Reisdocumenten

Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN SCHOUW

Voorgesteld 7 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat er burgers zijn met onoverkomelijke principiële bezwaren tegen het afgeven van vingerafdrukken op identiteitskaarten;

overwegend dat eerst eind 2013 deze burgers identiteitskaarten kunnen krijgen zonder vingerafdrukken;

overwegend dat deze burgers intussen grote problemen ondervinden in het maatschappelijk en zakelijk verkeer;

verzoekt de regering, vooruitlopend op de nieuwe ID-kaarten gemeenten identiteitsdocumenten te doen verstrekken aan gewetensbezwaarde burgers met betrekking tot het afgeven van vingerafdrukken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Schouw

Naar boven