Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200825764 nr. 34

25 764
Reisdocumenten

nr. 34
MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.

Voorgesteld 29 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er op dit moment vanuit veiligheidsoverwegingen geen dwingende redenen zijn om het maken van gezichtsopnamen door gemeenten te laten verrichten;

overwegende, dat het maken van gezichtsopnamen ten behoeve van reisdocumenten derhalve thans niet noodzakelijkerwijs een publieke taak is;

constaterende, dat de regering wil vasthouden aan het compromisvoorstel, waarbij het maken van gezichtsopnamen zowel door de fotobranche als door de gemeenten kan geschieden;

verzoekt de regering af te zien van het voornemen tot het laten maken van gezichtsopnamen voor identiteitsbewijzen en reisdocumenten op gemeentehuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Heijnen

Anker