Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201925764 nr. 118

25 764 Reisdocumenten

Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2019

In reactie op de Kamervragen van het lid Van der Molen (CDA) heb ik op 4 september 2018 (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 3079) gemeld voornemens te zijn het Burgerservicenummer (BSN) uit de machineleesbare zone (MRZ) van paspoorten en identiteitskaarten te halen. In plaats daarvan wordt het BSN met een QR-code automatisch uitleesbaar op de achterzijde van de houderpagina van paspoorten en identiteitskaarten. Hierdoor is het BSN niet meer aanwezig en kopieerbaar op de voorzijde van de houderpagina van het paspoort.

Inmiddels heb ik geïnformeerd bij betrokken instanties naar de periode die zij nodig hebben om de aanpassing in hun processen te verwerken. Hiervoor is ongeveer 2 jaar tijd nodig. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de datum heb ik de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd dit plan te beoordelen via een voorafgaande raadpleging. Deze beoordeling vindt nu plaats. Ik verwacht u uiterlijk in september verder te informeren over de precieze uitvoering en de datum vanaf wanneer het BSN uit de MRZ zal worden gehaald.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops