Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Kamerstuk 25763 nr. 8

Gepubliceerd op 4 januari 2008
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier25 763
Evaluatie Wet Bopz

nr. 8
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2007

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Op 25 mei 2007 hebben ondergetekenden het eindrapport «Voortschrijdende inzichten» van de derde evaluatiecommissie Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) aan uw Kamer toegezonden (Kamerstuk 25 763, nr. 7).

De evaluatiecommissie trekt de conclusie dat de Wet bopz niet toekomstbestendig is en doet de aanbeveling om de Wet bopz te vervangen door een nieuwe regeling waarin het uitgangspunt van «passende zorg» voor de psychiatrische patiënt centraal staat. Zij schetst daarbij de contouren van een dergelijke nieuwe regeling.

Wij hebben een groot aantal uitvoeringsorganisaties en andere instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet bopz, hierover schriftelijk geconsulteerd. In september hebben wij een aantal «invitational conferences» georganiseerd waarop de standpunten van de veldpartijen mondeling zijn toegelicht en besproken.

Mede op basis van de uitkomsten van deze consultatieronde zijn wij tot de conclusie gekomen dat de constatering van de evaluatiecommissie een juiste is en dat de Wet bopz moet worden vervangen door een nieuwe regeling. Wij willen nog deze kabinetsperiode een nieuwe regeling tot stand brengen.

Eerder hebben wij aangegeven dat wij ernaar streven om u in het najaar het kabinetsstandpunt over het eindrapport te doen toekomen. Er bleek echter meer tijd nodig om de hoofdlijnen van de nieuwe regeling te kunnen schetsen. De voorbereiding van het kabinetsstandpunt bevindt zich thans in de afrondende fase. Het kabinetsstandpunt zal u begin 2008 kunnen worden toegezonden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl