Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200925763 nr. 17

25 763
Evaluatie Wet Bopz

nr. 17
MOTIE VAN HET LID SAP C.S.

Voorgesteld 8 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de mogelijkheden van dwangopname en dwangbehandeling in de praktijk door behandelend artsen op zeer diverse manieren worden toegepast;

constaterende, dat zich in de praktijk beloftevolle projecten en behandelpraktijken hebben ontwikkeld waarbij dwangopname en dwangbehandeling worden teruggedrongen;

van mening, dat elke dwangopname c.q. dwangbehandeling slechts als uiterste redmiddel in allerlaatste instantie als behandelvorm mag worden toegepast;

verzoekt de regering in samenspraak met het veld alternatieven voor dwangopname en dwangbehandeling te inventariseren, maximale toepassing daarvan te bevorderen in de concrete behandelpraktijk, resultaten hiervan te betrekken bij de nieuwe Bopz en daarover de Kamer verslag te doen, uiterlijk bij de indiening van de nieuwe Bopz,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Vendrik

Van Miltenburg

Wiegman-van Meppelen Scheppink