Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825689 nr. 13

25 689
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)

nr. 13
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 november 1997

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Aan ARTIKEL III wordt, na onderdeel A.6, toegevoegd:

A.7. Aan het zevende lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd: met uitzondering van lichamen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend water leveren.

TOELICHTING

Deze nota van wijziging strekt ertoe te voorkomen dat waterleidingsbedrijven van rechtspersonen waarin overheidsenergielichamen een belang hebben of waarvan deze een bestuurder kunnen benoemen of ontslaan in de vennootschapsbelasting worden betrokken.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend