Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825689 nr. 12

25 689
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)

nr. 12
MOTIE VAN HET LID CRONE C.S.

Voorgesteld 26 november 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de verwachting dat de fiets met elektrische trapondersteuning («Elobike») het bereik van de fiets aanzienlijk kan verbeteren, met name op iets grotere afstanden woon-werkverkeer;

gelet op het onderzoek dat het kabinet verricht naar het niet laten vallen van de «Elobike» onder de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)1;

verzoekt het kabinet de «Elobike» te laten vallen onder de fiscale regelingen ter bevordering van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Crone

Giskes

Schutte

Van der Vlies

Van Dijke

Rabbae


XNoot
1

Zie antwoord van de minister van Justitie op Kamervragen H.G.J. Kamp; ontvangen 20 oktober 1997.