Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825689 nr. 11

25 689
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID HOOGERVORST

Ontvangen 26 november 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel A.1, vervalt artikel 11, eerste lid, onderdeel w.

II

Artikel II, onderdeel A.3, vervalt.

III

Artikel II, onderdeel A.4, vervalt.

Toelichting

Dit amendement voorziet in het niet laten doorgaan van de verruiming van de meerijregeling aangezien deze buitengewoon misbruikgevoelig is.

Hoogervorst