Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201925657 nr. 313

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 313 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 310

Voorgesteld 12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ontwikkeling van het PGB 2.0-systeem is ondergebracht in een tijdelijke beheerorganisatie totdat een structurele oplossing uitgedacht is;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer in de verantwoordingsonderzoeken altijd kritisch is geweest over de governance van het trekkingsrechtsysteem;

spreekt uit bij de Algemene Rekenkamer een voorstel voor te leggen om onderzoek te doen naar de governance van de structurele beheerorganisatie van het PGB 2.0-systeem, en in het bijzonder naar de wijze waarop de Minister zijn verantwoordelijkheden invult en de kamer over de uitkomst hierover te informeren, zodat deze bij de besluitvorming kan worden betrokken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Hermans

Slootweg

Segers