Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725657 nr. 270

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 270 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat pgb-budgethouders die een conflict hebben met hun zorgkantoor, momenteel alleen de weg naar de rechter kunnen bewandelen;

overwegende dat de Ombudsman geen geschikte instantie is voor bemiddeling en geschillenbeslechting aangezien het zorgkantoor een private organisatie is;

verzoekt de regering, voor conflicten over het Wlz-pgb bemiddeling en geschillenbeslechting te organiseren vergelijkbaar met de wijze waarop de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) opereert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber