Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725657 nr. 268

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 268 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN VOORTMAN

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in 2002 de Tweede Kamer de motie-Vendrik aannam waarin de norm opgenomen is om te werken met opensource-ICT;

spreekt uit dat het nieuwe betalingssysteem voor de pgb's een opensourcesysteem wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Voortman