Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725657 nr. 267

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 267 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een ander betalingssysteem moet komen voor de uitbetaling van pgb's;

overwegende dat zorgvuldigheid gegeven is, maar onnodige obstakels uit de weg geruimd moeten worden;

overwegende dat een betalingssysteem zonder betrokkenheid van de SVB mogelijk is;

verzoekt de regering, Per Saldo en ZN de ruimte te geven om het neergelegde alternatief uit te werken inclusief een beheeroptie waarbij de SVB buiten beeld is en waarbij teneinde deze optie in beeld te houden mogelijkheden worden gezien in plaats van obstakels worden neergelegd, en deze optie mede te presenteren bij het onderzoek naar de toekomst van het pgb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer