Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725657 nr. 265

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 265 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOLP

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanvraag van een persoonsgebonden budget niet mag leiden tot overbodige bureaucratie;

constaterende dat Per Saldo 1.200 vergelijkbare meldingen kreeg over disproportionele uitvraag van gegevens bij een budgetaanvraag;

overwegende dat budgethouders hebben moeten werken met een gebruikersonvriendelijk systeem kijkend naar de functionaliteiten;

van mening dat het huidige trekkingsrechtsysteem eenvoudiger moet worden, de uitvraag van gegevens proportioneel dient te blijven en onnodige regels zo snel mogelijk geschrapt dienen te worden;

verzoekt de regering, in overleg met gebruikers (budgethouders) tot een lijst van verbeterpunten en prioritering te komen met betrekking tot het huidige systeem en de administratieve last en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Volp